Mühlbacher István panaszát elutasította az Etikai Bizottság Fellebbviteli Tanácsa

A MÚOSZ Etikai Bizottságának állásfoglalása szerint Mühlbacher István panasza nem alapos, ezért a bizottság Fellebbviteli Tanácsa elutasította.
Gödi Körkép – A MÚOSZ Etikai Bizottsága
Fellebbviteli Tanácsának végzése

MÚOSZ Etikai Bizottság
BUDAPEST

Mühlbacher István
Göd

ü.sz.: 9/2015

Tisztelt Mühlbacher István Úr,

Ön a MÚOSZ Etikai Bizottságának 2015. december 1-jén hozott „Állásfoglalásával” szemben panasszal élt 2015. december 11-én, azt követően, hogy Pusztay Sándor eljáró tanácsa megállapította: a panaszolt Gödi Körkép „Találkozás a történelemmel” című 2015. 5. szám, 25. oldalán megjelent, továbbá az ezt követő lapszámban „Helyreigazítás” anyagával nem követett el etikai vétséget.
A beadott panasz alapján meghoztam az alábbi végzést:

Végzés:

Az Ön panasza nyomán felülvizsgálati eljárást indítottam, amelyben megállapítottam, hogy a panasz nem alapos, ezért azt elutasítom.

Indokolás:

Az Etikai Bizottság Testülete (kollégiuma) testületileg felelős a MÚOSZ Etikai Kódexében foglaltak betartásáért és betartatásáért, az Etikai Bizottság által hozott határozatokért, állásfoglalásokért. Ezért az Ön panasza nyomán felülvizsgálati eljárást indítottam, amelyben áttekintettem az Eljáró Tanács döntése ellen hozott észrevételeit. Azt vizsgáltam, hogy az Eljáró Tanács a hozzáérkezett panasz elbírálása során, helyesen ítélte-e meg, hogy a panaszban kifogásolt etikai vétség megvalósult, vagy nem.

Az Etikai Bizottság ügyrendje szerint „Ha a bepanaszolt személy nem tagja a MÚOSZ-nak, mindazokat az eljárási feltételeket biztosítani kell számára, amelyek megilletik a MÚOSZ tagjait. Ilyen esetben etikai büntetés nem szabható ki, de szakmai-etikai állásfoglalást akkor is hozhat a testület.”

Koditek Bernadett nem tagja a MÚOSZ szervezetének, ezért az Eljáró Tanács helyesen, állásfoglalásban döntött.

Tájékoztatom, hogy az állásfoglalás az etikai bizottság véleménye a beadott panasz ügyében, amely azt tartalmazza, hogy a bepanaszolt újságíró nem követett el etikai vétséget. Ez indokolja, hogy az állásfoglalás ellen fellebbezésnek nincs helye. Ebből következik az is, hogy a panaszt a Fellebbviteli Tanács változatlan körülmények között nem tárgyalja újra.

Felhívom figyelmét, hogy amennyiben olyan körülmény lépett fel, amelyet a panasz nyomán az eljáró tanács nem vett figyelembe, az új körülményekre való hivatkozással új eljárást indíthat a MÚOSZ Etikai Bizottságánál. A beadványban a már leírt és megvizsgált körülményekre nem hivatkozhat.

A fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

Tájékoztatom, hogy a 2015. június 22-én keltezett, a Gödi Körkép (Göd Város Önkormányzatának lapja, kiadó: Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2131 Göd, Pesti út 81.) főszerkesztője, Koditek Bernadett ellen indított panaszát benyújthatja a Média Önszabályozó Testülethez (MÖT) is, amely új eljárásban tárgyalhatja az Ön panaszát.
A MÖT-höz intézett panaszt a MÖT elnökéhez (Rácz Éva) címzett, de a MÖT titkárához (Kövér Tamás) benyújtott beadványban kell előterjeszteni.
(Média Önszabályozó Testület, Budapest, Vörösmarty utca 47/a.)

Budapest, 2016. január 14.

A MÚOSZ Etikai Bizottsága
Fellebbviteli Tanácsa nevében:

Kiss G. Péter sk.
az etikai bizottság alelnöke

A kiadmány hiteléül:

Árkus Éva
az etikai bizottság titkára

A szerzőről

Önnek ajánljuk

Ezt olvasta már?

A MÚOSZ új tagjai – 2016. február

Februári ülésén 28 rendes, két pártoló és 15 junior tag felvételéről döntött a MÚOSZ Tagfelvételi Bizottsága. A tagfelvételi kérelmek folyamatosan...

Close