Gödi körkép – állásfoglalás Mühlbacher István panaszáról

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége Etikai Bizottságának állásfoglalása szerint a panaszolt Gödi Körkép „Találkozás a történelemmel” című 2015. 5. szám, 25. oldalán megjelent, továbbá az ezt követő lapszámban „Helyreigazítás” anyagával nem követett el etikai vétséget.
Magyar Újságírók Országos Szövetsége
Etikai Bizottság
Budapest
8/2015

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége Etikai Bizottságának eljáró tanácsa – a felek meghallgatásának mellőzésével – 2015. december 1. napján meghozta a következő állásfoglalást a panaszos Mühlbacher István (…) 2015. június 22-én keltezett, a Gödi Körkép (…) főszerkesztője, Koditek Bernadett ellen benyújtott keresete ügyében.

Állásfoglalás

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége Etikai Bizottságának állásfoglalása szerint a panaszolt Gödi Körkép „Találkozás a történelemmel” című 2015. 5. szám, 25. oldalán megjelent, továbbá az ezt követő lapszámban „Helyreigazítás” anyagával nem követett el etikai vétséget.
Jelen állásfoglalás ellen fellebbezésnek nincs helye.

Indoklás

A MÚOSZ Etikai Bizottságához keresetet benyújtó Mühlbacher István levelében leírta, hogy az idei év elején a Göd Városi Könyvtár vezetője helytörténeti előadásra kérte fel a Nemeskéri-Kiss családról. A Gödi Körkép áprilisi számában előzetesen tájékoztatták az olvasókat, hogy „a Nemeskéri-Kiss család különösen fontos szerepet játszott Göd történetében, az egyes családtagok pedig az egész nemzet történetét, kultúrtörténetét tekintve is, kiemelkedő jelentőségű személyiségeknek számítanak. A témával részletesen foglalkozunk lapunk következő, májusi számában”.

Mühlbacher István az előadás szövegét leírta és március 19-én, a rendezvényen felolvasta. A tizenkét oldalas szövegből egy példányt a könyvtár vezetőjének átadott, amiből feltételezhető volt számára, hogy az előadást majd ő fogja ismertetni a Körképben, annál is inkább, mert a lap részéről csak egy fotós volt jelen.

A panaszos szerint az előadás szövegét megmutatták Koditek Bernadett főszerkesztőnek, ám végül a Körkép közélet- és kultúra rovat szerkesztőjének az apja, Pálfai Géza írt egy cikket „Találkozás a történelemmel” címmel. A cikket sem a szerző, sem pedig a főszerkesztő nem küldte el az előadónak, tehát – megítélése szerint – beleegyezése nélkül jelent meg.

Pálfai Géza arra hivatkozott írásában, hogy a Nemeskéri-Kiss család életéről állandó kiállítás nyílt a művelődési házban, ezért az előadás keltette gondolatait osztja meg az olvasóval.
Koditek Bernadett főszerkesztő – bár tudott az előadás leadott szövegéről -, az előadás ismertetése, esetleges kritikája helyett a szerző saját gondolatait közölte, amivel a panaszos szerint megtévesztették az olvasókat.

Pálfai Géza cikkében több valótlanságot közölt. A Nemeskéri-Kisseket – hibásan – „grófi” rangra emelte és ezután írta le gondolatait az arisztokratákról. A panaszos szerint, ezzel a szerző kinyitotta a hallgatók előtt azt az ajtót, ami a mai embert a hajdani arisztokráciától elválasztja, holott ő az arisztokratákról nem beszélt, mivel a Nemeskéri-Kissek sem voltak azok.

Mühlbacher István szerint az olvasók nem ismerik az előadáson elhangzottakat és amennyiben csak ezt a cikket olvasták, nagyon hátrányos kép alakul ki róla. E méltatlan helyzet miatt „Hozzászólást” írt az említett cikkhez, amelyben leírta, hogy miért tévesek az adatok és tájékoztatást adott arról, miről szólt az előadás.
Méltánytalanságát csak tetézte, hogy „Hozzászólását” nem közölték a Körkép júniusi számában, hanem csupán „Helyreigazítás” címmel adták közre a helyes adatokat. Az eljárással, a hozzájárulása nélkül akadályozták meg a valóság feltárását, és mivel nem foglalkoztak részletesen a Nemeskéri-Kiss témával, félrevezették az olvasókat.

Mindezek alapján kérte Mühlbacher István Koditek Bernadett főszerkesztő ellen az etikai eljárás megindítását.

Az Eljáró Tanács megkereste a Gödi Körkép főszerkesztőjét, aki – írásban – részletesen kifejtette az esettel kapcsolatos álláspontját, a helyzet megnyugtató rendezése érdekében tett intézkedéseiket. Levelében külön kiemelte, hogy Mühlbacher Istvánnak felajánlották egy interjú készítését is, hogy kizárólag saját véleményét lássa viszont a lapban.
A panaszos ez idáig nem élt ennek lehetőségével.

Az eljáró Etikai Bizottság úgy ítélte meg, hogy a Gödi Körkép 2015. májusi számában tudósítást közölt a városi könyvtárban megtartott helytörténeti rendezvényről, így az elkészült írást – műfajának megfelelően – megjelenés előtt nem kellett bemutatnia előzetesen a szerzőnek.
A tudósításba néhány sajnálatos pontatlanság került. Az írás megjelenése után a panaszos kérelmére, a következő lapszámban, csaknem azonos szövegkörnyezetben és terjedelemben a szerkesztőség helyreigazítást közölt, amelyben szerepeltek a Mühlbacher István által kifogásolt megállapítások helyesbítései. Az önkéntes helyreigazítás a szakmai szabályoknak megfelelt.

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) Etikai Bizottsága eljáró tanácsa az eljárásban megállapította, hogy panaszolt Koditek Bernadett, a Gödi Körkép főszerkesztője nem tagja a MÚOSZ-nak, ezért ügyében bűntető jellegű eljárást nem folytathat, határozatot nem hozhat. Az Etikai Bizottság kompetenciája az ilyenkor az állásfoglalás meghozatalára terjed ki.
A fentiek alapján a Magyar Újságírók Országos Szövetsége Etikai Bizottsága a rendelkező rész szerint határozott.

Budapest, 2015. december 1.

Pusztay Sándor
Az eljáró tanács elnöke

Bogár Katalin
Az eljáró tanács tagja

Cservenyák Katalin
Az eljáró tanács tagja

A kiadvány hiteléül:
M. Móré Ibolya
Az Etikai Bizottság Titkára

A szerzőről

Önnek ajánljuk

Ezt olvasta már?

Nem követett el etikai vétséget az M1 szerkesztője

A MÚOSZ Etikai Bizottságának állásfoglalása szerint az M1 2015. augusztus 13-án és 14-én sugárzott Kosár című műsorában a szerkesztő Mijó...

Close