Budapesten tovább javultak az ingatlanpiaci kilátások

(A GKI 2016. októberi felmérésének eredményei)

A GKI-MGYOSZ fővárosi és magyarországi ingatlanpiaci index értéke 2016 októberében +4 illetve -2. A fővárosi index csaknem 4 ponttal magasabb az egy negyedévvel ezelőttinél, míg az ország egészére vonatkozó jelzőszám gyakorlatilag megegyezik a júliusi számmal (hibahatáron belül javulás következett be). Az egy évvel ezelőtti értékeket az előbbi 10, az utóbbi 7 ponttal haladja meg.

gki-2016oktober_1

A GKI negyedévente szervez felmérést a vállalatok, az ingatlannal foglalkozó cégek (fejlesztők, forgalmazók, tanácsadók és üzemeltetők), valamint a lakosság ingatlanpiaci terveinek, szándékainak és kilátásainak feltérképezése céljából. Az idei évtől a legnagyobb hazai munkaadói érdekvédelmi szervezet, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének (MGYOSZ) támogatásával valósulnak meg a felmérések. A jelen megkérdezés során 110 ingatlanokkal foglalkozó cég és 1279 vállalat válaszolt. A lakossági minta 1000 fős, nem, életkor, lakóhely és iskolai végzettség szerint reprezentatív. A fővárosi és a magyarországi ingatlanpiaci indexek egy-egy számba sűrítik az egyes részpiacok (a lakás-, az iroda-, az üzlethelyiség- és a raktárpiacnak) következő egy évben várható helyzetére vonatkozó várakozásokat, s ezzel összefoglaló képet adnak az ingatlanpiaci kilátásokról.

Lakáspiac: a panel lett a sláger

A fővárosi lakáspiaci index 2016 októberében 2 ponttal nőtt, míg az országos mutató értéke gyakorlatilag nem változott az egy negyedévvel ezelőttihez képest. Budapesten a pesti belváros és zöldövezet valamint a panellakások esetében következett be a kilátások javulása. Kelet-Magyarországon a családi házak kivételével kissé javultak a várakozások, ugyanakkor a nyugati országrészben a panellakások kivételével kedvezőtlen irányú változás volt tapasztalható.

A lakásvásárlásra és építésre vonatkozó lakossági várakozások alig változtak az előző felméréshez képest. A biztos szándékú körben (tehát, akik a következő egy évben biztosan elindítanak egy vásárlási vagy építési tranzakciót) 16%-os csökkenés, a valószínű szándékú körben 8 %-os növekedés következett be. Ez a kisebb elbizonytalanodás egyfajta negatív korrekciót jelent, a korábbi, jelentős lelkesedés kicsit csökkent, de a pozitív tendencia továbbra is érezhető. Az egy évvel ezelőttihez viszonyítva impozáns a növekedés: az előbbi kör 23, az utóbbi is 62%-kal bővült. A lakásvásárlási hajlandóság 8 éves csúcson áll – hasonlóan kedvező adatok 2008 végén voltak regisztrálhatók. A lakásfelújításra és korszerűsítésekre vonatkozó kilátások esetében elég komoly visszaesés következett be az egy negyedévvel ezelőtti felmérés eredményeihez képest. Az ilyen akciókra biztosan vállalkozók aránya 28, a valószínűleg vállalkozóké 2%-kal csökkent. Éves visszatekintésben az előbbiek száma 24%-kal csökkent, az utóbbiaké viszont 25%-kal növekedett – azaz összességében még így is pozitív a kép.

gki-2016oktober_2

A használt lakások várható áremelkedési ütemét illető várakozások Budapesten lényegében megegyeznek az egy negyedévvel ezelőttivel. Áremelkedésre felmérést követő 12 hónapban a válaszadók 28%-a, kisebb-nagyobb árcsökkenésre pedig 19%-uk számít. A főváros egészét jellemző, a következő egy évre várt átlagos árnövekedés továbbra is 1% körüli. Érdeminek mondható, 2% körüli vagy feletti áremelkedés a budai oldalon illetve a pesti belvárosban divatos részein valószínű. A keleti országrészben a következő egy évben 2, míg nyugaton átlagosan 3% körüli áremelkedés valószínű, az erős területi differenciák fennmaradása mellett.

Építési telekpiac: felpattanás

A GKI telekpiaci indexeinek értéke októberben a fővárosra vonatkozóan 4, az ország egészét illetően 5 ponttal emelkedett az előző felméréshez képest. Így az országos index csaknem visszatért a fél évvel ezelőtti szinthez, a fővárosi még kissé elmarad attól. A várható eladási árakra vonatkozó várakozások nem sokat változtak. A kapott válaszok alapján a következő 12 hónapban 3-6% áremelkedés valószínű a telekpiacon.

gki-2016oktober_4

Irodapiac: elbizonytalanodás

Budapesten és környékén 2014-től 2016 közepéig a kihasználtság felmérésről-felmérésre javult. Júliusban stagnálás, a jelen felmérés során némi visszaesés volt tapasztalható. A válaszadók szerint 2016 harmadik negyedévében az átlagos kihasználtság 83,6% volt, ami csaknem egy ponttal kisebb az egy negyedévvel, de 3 ponttal magasabb az egy évvel korábbinál. Kelet-Magyarországon az egy negyedévvel ezelőtti 75%-os kihasználtság 71%-ra, míg Nyugat-Magyarországon a júliusban mért 81%-os mutató 75%-ra csökkent.

Az irodapiaci kilátások az elmúlt két évben elég hullámzóan alakultak, nincs határozott tendenciájuk. 2016 októberében a GKI irodapiaci indexeinek értéke a fővárosra vonatkozóan gyakorlatilag nem változott, az ország egészére vonatkozóan viszont 4 ponttal csökkent. Éves összevetésben az előbbi esetben 2, az utóbbiban 4 pontos csökkenés volt regisztrálható. Az irodabérleti díjak terén a stagnálásra számítók vannak jelentős többségben. Budapesten és környékén illetve a keleti országrészben átlagosan 2%-os díjemelkedésre lehet számítani. Nyilván lokációnként nagyon eltérő mértékben.

Üzlethelyiség-piac: a fővárosban érezhető javulás

A kiskereskedelem várhatóan a jövőben is bővülő forgalmat produkál, de a verseny továbbra is kiélezett. Mindez pezsgésben tarthatja ezt a területet. A közeljövőben csak néhány új belépőre és terjeszkedőre lehet számítani, de ezek is inkább a már meglévő kapacitásokat fogják hasznosítani. A jelen felmérés során elváltak egymástól a fővárosi agglomerációra illetve a Magyarország egészére vonatkozó üzlethelyiség-piaci indexek. Az előbbi értéke ugyanis 4 ponttal nőtt, míg ez utóbbi lényegében nem változott. Az egy évvel ezelőtti szintet e két index rendre 14 illetve 6 ponttal haladja meg. A felmérés válaszadói nem számítanak a bérleti díjak érdemi emelkedésére a következő egy esztendőben.

Logisztikai ingatlanpiac: erőteljes derűlátás

A GKI raktárpiaci indexe a fővárosra és az ország egészére vonatkozóan is 7-7 ponttal emelkedett az előző felméréshez képest. Az egy évvel ezelőttinél a fővárosban és az ország egészében is 14-14 ponttal magasabb a jelen felmérés során kapott indexérték. A logisztikai ingatlanpiacon az elmúlt időszakban érezhető a bérlői kereslet élénkülése (kisebb hullámzásokkal), de egyelőre inkább csak a fővárosi és az ezt övező területeken.  A fővárosi agglomerációban 85, a nyugati országrészben 82, a keleti régióban 76%-os a raktárak kihasználtsága. Idén júliusban ugyanez a három adat rendre 85, 86 és 80% volt.  Budapesten és környékén illetve a nyugati régióban várható a bérleti díjak emelkedése (2-4%-kal), míg a keleti országrészben stagnálás valószínű.

Az ingatlanok eladási árának következő 12 hónapban várható változása, 2016. október
(százalékban a jelenlegi árakhoz képest)gki-2016oktober_5

GKI

Önnek ajánljuk